Strona Główna

Strona Główna

Super User
Kategoria:

Strona internetowa Okręgu Kielce była na skrypcie który od 2012 nie miał już wsparcia technicznego. Była ciągle narażona i blokowana przez ataki hakerskie. Aktualnie jest przenoszona na najnowszy skrypt. Jeszcze kilka dni będzie to trwało więc prosimy o cierpliwość. Podstawowe funkcję już działają.

Zarząd Okręgu Kielce
Kategoria:

Zarządy Oddziałów zobowiązane są przesłać bilans oraz rachunek zysków i strat w terminie do 25 lutego 2017 r. na adres V-ce Prezesa ds. Finansowych:

Waldemar Bojko
Odonów 131
28-500 Kazimierza Wielka

Aktualny druk można pobrać w dziale Dokumenty -> Druki lub klikając w poniższy link:

Zarząd Okręgu Kielce
Kategoria:

Na adres Prezesa Zarządu Okręgu należy wysłać w formie papierowej w nieprzekraczalnych terminach:

- zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziału - 14 dni przed zebraniem

- protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności, plan pracy zarządu oddziału) - do 14 dni po zebraniu

- zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.