Zamówienie na obrączki oraz bilans oddziałowy

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

W terminie do 15.02.2019 r. Zarządy Oddziałowe zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- zamówienie na obrączki - na adres Prezesa Okręgu

- bilans oddziałowy (plik do pobrania w dziale Dokumenty i druki) na adres v-ce Prezesa ds. finansowych - Waldemar Bojko, Odonów 131, 28-500 Kazimierza Wielka

 

Ponadto przypominamy:

- dwa tygodnie przez Walnym Zebraniem Sprawozdawczo wyborczym należy na adres Prezesa Okręgu przesłać planowany porządek zebrania oraz datę, godzinę i miejsce zebrania

- ewentualną zmianę rachmistrza w Oddziale trzeba zgłosić pisemnie do Zarządu Okręgu do końca lutego