Zebranie Zarządu Okręgu z przedstawicielami Oddziałów + szkolenia

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu zaprasza Prezesów wszystkich Oddziałów na posiedzenie, które odbędzie się w dn. 15.03.2019 r. (piątek) o godz. 17:00 przy ul. Radiowej 1 w Kielcach (budynek IV Liceum Ogólnokształcącego).

Równolegle z zebraniem odbędzie się szkolenie:

- v-ce prezesów oddziałów ds. finansowych - prowadzący Waldemar Bojko

- v-ce prezesów oddziałów ds. organizacji lotów - prowadzący Dariusz Marciszewski

- sekretarzy oddziałów - prowadzący Mateusz Leniart

Obecność osób pełniących w/w funkcje w oddziałach jest obowiązkowa.