Bruksela 2019 - zgłoszenia

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Do dnia 17 czerwca (poniedziałek) Zarządy Oddziałów zobowiązane są zgłosić ilość gołębi na lot narodowy z Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez Prezesa Okręgu 695-976-394.

Opłata od gołębia została ustalona na 12 zł.