Zebranie Zarządu Okręgu z przedstawicielami Oddziałów

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce zwołuje zebranie z przedstawicielami Oddziałów na dzień 22.08.2019 r. godz. 18:00 w Domu Kultury w Łącznej.

Na zebranie należy dostarczyć zestawienia wyników w kategoriach. Plik do pobrania w dziale Dokumenty i druki.

Na posiedzeniu zostaną ustalone limity w danych kategoriach, do których będzie składać się komplet dokumentacji.