Komunikat 1/2020

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu przypomina o terminach złożenia następujących dokumentów:

- zawiadomienie o Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału wraz z porządkiem zebrania - min. 14 dni przed zebraniem

- protokół z Walnego Zebrania Delegatów Oddziału - do 14 dni po zebraniu

- zamówienie na obrączki na rok 2021 - do 29 lutego 2020

Prosimy o ścisłe przestrzeganie w/w terminów. Dokumenty należy przesłać na adres korespondencyjny Okręgu Kielce.

 

Ponadto w terminie do 15 lutego 2020 r. należy przesłać bilans oraz rachunek zysków i strat (plik znajduje się w dziale Dokumenty i druki, należy poprawić tylko rok) na adres:

Waldemar Bojko
Odonów 131
28-500 Kazimierza Wielka