Wzory druków

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

W dziale Dokumenty i druki zostały opublikowane wzory spisów gołębi oraz wzór planu lotów.

Regulamin Współzawodnictw Okręgowych zostanie zamieszczony po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów.