Roczny wykaz członków - aktualizacja

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

W przypadku zmiany ilości członków w oddziale po złożeniu pierwszego wykazu należy przesłać aktualizacje rocznego wykazu członków w terminie do 20 listopada 2020 roku.

Adres do wysyłki:

Sławomir Pająk, Osełków 23a, 26-140 Łączna