KOMUNIKAT - limity w poszczególnych kategoriach do Mistrzostw Okręgu Kielce gołębi dorosłych 2015

Strona Główna

Administrator

Przedstawiamy limity w poszczególnych kategoriach do Mistrzostw Okręgu Kielce:

 • GMP - powyżej 2200 pkt.
 • Misrzostwo Regionu Kraków [10-tki] - 48 konkursów i więcej
 • Inter-Mistrzostwo - wszyscy z 18 konkursami
 • Kategoria A - poniżej 1100 coeffic.
 • Kategoria B - poniżej 700 coeffic.
 • Kategoria C - poniżej 350 coeffic.
 • Kategoria M - poniżej 300 coeffic.
 • Kategoria SuperMistrz - poniżej 4000 coeffic.

Karty uzyskanych wyników hodowców w poszczególnych kategoriach lotowych dla podanych limitów w danych kategoriach, wydrukowane w 2 egzemplarzach przez Rachmistrzów Oddziałowych w oparciu o aktualny program do obliczeń na rok 2015 wraz z pełną zweryfikowaną dokumentacją źródłową Zarządy Oddziałów przywiozą na ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU KIELCE Z ZARZĄDAMI ODDZIAŁÓW w dni 27 sierpnia 2015 (czwartek) na godzinę 17:00, które odbędzie się w miejscowosci ŁĄCZNA - Dom Kultury.

Oddział, nie dostarczy kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie nie weźmie udziału we współzawodnictwach do Mistrzostw Okręgu Kielce, Regionu IV Kraków i Mistrzostw Polski oraz GMP.

Prosimy nie przywozić dokumentacji hodowców, którzy nie zmieścili się w limicie w danej kategorii.

Z kartą wyników SUPERMISTRZ należy dołączyć kartę wyników w kategorii A, B, C, i M.

W przypadku zmiany wartości w danej kategorii lub zmiany kategorii niż zostały zgłoszone przez Oddziały wiązać się będzie z dyskwalifikacja hodowcy lub oddziału.


W skład źródłowej dokumentacji lotowej wchodzą oryginały:

 • listy konkursowe oddziałowe, rejonowe, okręgowe (w 2 egzemplarzach)
 • listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK wszystkie listy startowe i protokoły przylotu,
 • taśmy zegarowe,
 • protokoły przyporządkowania gołębi sporządzone przed lotami oraz wszystkie protokoły przyporządkowania sporządzone po każdej zmianie obrączek
 • potwierdzenia wypuszczenia gołębi, a w przypadku odbycia lotów w innym terminie niż zakładał plan lotów również z dołączonymi protokołami wyjaśniającymi okoliczności tych zmian.
 • protokoły Komisji Lotowej i Zegarowej ze wszystkimi punktami wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.
 • karty uzyskanych wyników wygenerowane i wydrukowane z programu do obliczeń (2 egzemplarze format A4 - na białym papierze).