KOMUNIKAT w sprawie przesyłania wyników gołębi młodych przez Zarządy Oddziałów do Okręgu Kielce

Strona Główna

Administrator

Rachmistrzowie Oddziałów przesyłają drogą elektroniczną zweryfikowane zestawienia wyników gołębi młodych na serwer Okręgu Kielce (do ESRIAL) do dnia 24 września 2015 roku wg podanego wzoru do godziny 20:00.

wraz załącznikami (plikami wygenerowanymi z programu do obliczeń znajdującymi sie w kataloguC:/GOLEBIE/ODDZIAL/KSF_KONC), tj.:
  • SPR_MP_M.TXT (kategorie do MP)
  • WYST-M15.TXT (kwalifikacja gołębi do wystaw i kategorii)

Oddział, który nie prześle wyników do Okręgu w wyznaczonym terminie nie weźmie udziału we współzawopdnictwach lotowych Mistrzostw Okręgu Kielce.

W dniu 25 września 2015 podane zostaną na stronie internetowej Okręgu Kielce limity w danych kategoriach do jakich Oddziały przygotują i prześlą karty uzyskanych wyników wraz z pełną dokumentacją lotową.

Karty uzyskanych wyników gołębi młodych dla hodowców w poszczególnych kategoriach lotowych wymienionych w § 1 Regulaminu PZHGP Okręgu Kielce na rok 2015 do podanych limitów w danych kategoriach, wydrukowane w 2 egzemplarzach przez Rachmistrzów Oddziałowych w oparciu o aktualny program do obliczeń na rok 2015 wraz z pełną zweryfikowaną dokumentacją źródłową Zarządy Oddziałów prześlą na adres korespondencyjny Vice Prezesaa ds. Organizacji Lotów Okręgu Kielce – Sylwestra Gajewskiego (ul.Radomska 18a, 27-215 Wąchocki) do dnia 28 września 2015 przesyłką poleconą priorytetową.

W skład źródłowej dokumentacji lotowej wchodzą oryginały:

  • listy konkursowe (2 egzemplarze)
  • listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK wszystkie listy startowe i protokoły przylotu,
  • taśmy zegarowe,
  • protokoły przyporządkowania gołębi sporządzone przed lotami oraz wszystkie protokoły przyporządkowania sporządzone po każdej zmianie obrączek
  • potwierdzenia wypuszczenia gołębi, a w przypadku odbycia lotów w innym terminie niż zakładał plan lotów również z dołączonymi protokołami wyjaśniającymi okoliczności tych zmian.
  • Protokoły Komisji Lotowej i Zegarowej ze wszystkimi punktami wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.