Zaproszenie i porządek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów