AKTUALIZACJA programu do obliczeń GOLEBIE do wersji v.01-2015(22.04.2015)

Strona Główna

Administrator

W ESRiAL w katalogu każdego Oddziału znajduje się AKTUALIZACJA programu oddziałowego do wersji GOLEBIE v.01-2015.

W roku 2015 można wykonać obliczenia tylko na tej wersji programu.

Proszę rozpakować i przekopiować pliki w odpowiednie miejsca na dysku twardym, zastępując (pokrywając) poprzednie pliki.