Komunikat - Paryż 2015

Strona Główna

Sławomir Pająk - Prezes Okręgu Kielce

Dotyczy hodowców z Okręgu Kielce

1. Wszystkie gołębie koszowane na lot muszą mieć założoną gumową obrączkę kontrolną. Hodowcy konstatujący na ESK zapisują numer obrączki gumowej na liście startowej, zaraz obok obrączki rodowej.
2. Hodowcy koszujący więcej niż 3 gołębie zobowiązani są oznaczyć każdą drużynę składającą się z maksymalnie 3 gołębi inną literką (S dla pierwszej drużyny, M dla drugiej drużyny, dowolne oznaczenia dla kolejnych drużyn - literki, np. A, B, C, itd.).
3. Po zakończonym koszowaniu kopie list startowych oraz startowo-zegarowych należy umieścić w kopercie, kopertę opisać nazwą oddziału, ilością hodowców oraz ilością gołębi koszowanych i przekazać kierowcy.
4. Zegary tradycyjne należy nastawić przy oddziałowych komisjach zegarowych w dniu 22.07.2015 r. (środa) o godz. 20:00.
5. Data otwarcia zegarów zależna będzie od przebiegu lotu. Prezesi Oddziałów zostaną o niej powiadomieni z jednodniowym wyprzedzeniem.
6. Przylot pierwszych gołębi należy zgłaszać do prezesa Okręgu Sławomira Pająka – nr tel. 608-086-552.
7. Każdego dnia, rozpoczynając od 24.07.2015 r. (piątek) prezesi Oddziałów zobowiązani są w godzinach 21:00-22:00 powiadomić telefonicznie prezesa Okręgu o ilości skonstatowanych gołębi w danym oddziale.