AKTUALIZACJA programu do obliczeń GOLEBIE do wersji v.8-2015 (17.08.2015)