Regulamiu Lotu Okręgowego Świebodzin 2015 - KOSZOWANIE GOŁĘBI

Strona Główna

Sławomir Pająk - Prezes Okręgu Kielce

Regulamiu Lotu Okręgowego Świebodzin 2015

  1. Koszowanie na lot odbędzie się w 18.09.2015 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez przewodniczącego danego punktu wkładań, tak aby nie spowodować opóźnienia godzin wyjazdu kabiny transportowej.
  2. Harmonogram przyjazdu i odjazdu kabiny.

L.p

Punkt wkładań

Przyjazd

Odjazd

1.

Jędrzejów

10:30

2.

Kazimierza Wielka

11:30

12:00

3.

Pińczów

12:40

13:20

4.

Kielce (Kajetanów)

14:20

14:50

5.

Skarżysko-Kamienna

15:20

16:00

6.

Stąporków

16:30

16:50

7.

Końskie

17:10

17:30

8.

Przedbórz (Oddział Włoszczowa)

18:30

19:00

  1. Hodowca może wziąć udział w locie nieograniczoną ilością serii. Seria wynosi 10 z 10. Wybierać gołębie do serii można z całego spisu zgłoszonego przed lotami. Pierwszy gołąb na liście konkursowej uzyska 50 pkt., a ostatni 40 pkt.
  2. Kopie list startowo-zegarowych należy umieścić w kopertach opisanych wg następującego wzoru: „nazwa oddziału, ilość hodowców, ilość gołębi” i przekazać konwojentowi wraz z opłatą w wysokości 5 zł od koszowanego gołębia.
  3. Nastawienie zegarów należy przeprowadzić w godzinach koszowania gołębi na lot.
  4. Otwarcie zegarów odbędzie się o godz. 20:00 w dniu 19.09.2015 r. (sobota).
  5. Gołębie zostaną wypuszczone w dniu 19.09.2015 r. (sobota) w Świebodzinie zgodnie z podziałem na strefy, tj. najpierw Strefa Północ, a po 20 minutach Strefa Południe.
  6. Przylot pierwszych gołębi oraz co najmniej 7 gołębi z jednej serii należy zgłaszać do Prezesa Okręgu Sławomira Pająka, tel. 695 976 394.
  7. Nagrodzone zostanie 15 pierwszych gołębi i 10 pierwszych serii z każdej strefy.
  8. Wiesław Stępień, radny Sejmiku Wojewódzkiego ufundował nagrodę w wysokości 500 zł dla najlepszej serii Strefy Północ. Informacje na temat pozostałych nagród zostaną podane do godz. 20:00 dnia 17.09.2015 r.

UWAGA !!!
Aktualnie w programach oddziałowych do wyliczeń możliwe jest wyłącznie typowanie maksynalnie 5 drużyn 10-ciu gołębi dla jednego hodowcy symbolami: S, M, C, O, R, które należy zaznaczyć na listach startowych.

W przypadku gdy hodowca wkłada więcej drużyn niż 5 należy w programie oddziałowym zdublować Nazwisko i imię hodowcy jak poniżej, dla kolegi Sławomira Pająka który wkłada 80 gołębi = 8 drużyn po 10 gołebi:

Sławomir Pająk-1

1 drużyna - "S" na liścice startowej symbolem S1

2 drużyna - "M" na liścice startowej symbolem M1

3 drużyna - "C" na liścice startowej symbolem C1

4 drużyna - "O" na liścice startowej symbolem O1

5 drużyna - "R" na liścice startowej symbolem R1

Sławomir Pająk-2

1 drużyna - "S" na liścice startowej symbolem S2

2 drużyna - "M" na liścice startowej symbolem M2

3 drużyna - "C" na liścice startowej symbolem C2