Piotr i Marek Król przekazali dwa gołębie na licytację