WZÓR ZESTAWIENIA WSPÓŁZAWODNICTWA ADMINISTRACYJNEGO