Plany pracy Zarządów Oddziałów na rok 2016

Strona Główna

Sławomir Pająk - Prezes Okręgu Kielce
Zarząd Okręgu uprzejmie prosi przedstawicieli Oddziałów o dostarczenie planów pracy Zarządów Oddziałów na zebranie, które odbędzie się 25 kwietnia w poniedziałek. Komunikat nie dotyczy oddziałów, które dostarczyły w/w dokument.