Zebranie Zarządu Okręgu wraz z przedstawicielami Oddziałów

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce
Zarząd Okręgu Kielce zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 30.03.17 r. (czwartek) o godz. 17:00 w IV Liceum Ogólnokoształcącym w Kielcach przy ul. Radiowej 1.

Równolegle z posiedzeniem prowadzone będą szkolenia:
- v-ce prezesów ds. organizacji lotów Oddziałów - na temat przygotowywania dokumentacji lotowej - prowadzone przez v-ce prezesa ds. organizacji lotów w Okręgu Kielce kol. Sylwestra Gajewskiego
- v-ce prezesów ds. finansowych Oddziałów- na temat prowadzenia dokumentacji finansowej w Oddziałach - prowadzone przez v-ce prezesa ds. finansowych w Okręgu Kielce kol. Waldemara Bojko

Obecność w/w v-ce prezesów z każdego Oddziału obowiązkowa!