Bruksela - szczegóły dotyczące koszowania

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce
1. Komisje lotowe na punktach wkładań zostaną zaopatrzone w obrączki gumowe o jednej serii, nie można gumować gołębi obrączkami kontrolnymi takimi jak w sezonie lotowym.
2. Gołębie koszowane na zegary elektroniczne NIE BĘDĄ miały zakładanych dodatkowo obrączek gumowych.
3. Nastawienie zegarów tradycyjnych odbędzie się 30 min po zakończeniu koszowania na danym punkcie wkładań.
4. Hodowcy koszujący na lot na ESK powinni zaopatrzyć się we własne anteny wkładaniowe oraz drukarki, ewentualnie uzgodnić z osobą odpowiedzialną za punkt wkładań czy zostanie im użyczony sprzęt danej marki.
5. Komisja lotowa punktu wkładań zobowiązana jest uzupełnić protokół zbiorczy zawierający wszystkich hodowców koszujących na danym punkcie wkładań wraz z numerami zegarów, podsumować ilość hodowców oraz gołębi i umieścić tą informację w jednej rubryce na potwierdzeniu wypuszczenia. Na osobnej kartce należy sporządzić podsumowanie zawierające ilość hodowców i gołębi z każdego oddziału osobno.
6. Przy kabinie dokonywane będą opłaty z każdego oddziału za zakoszowane gołębie na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję lotową.