Lot Narodowy Bruksela - komunikat nr 3

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

1. Komisje lotowe na punktach wkładań zostaną zaopatrzone w nowe obrączki gumowe, hodowcy zobowiązani są przygotować czyste listy startowo-zegarowe.
2. Gołębie koszowane na zegary elektroniczne NIE BĘDĄ miały zakładanych dodatkowo obrączek gumowych.
3. Nastawienie zegarów tradycyjnych odbędzie się o tej samej godzinie co zakończenie koszowania na danym punkcie wkładań. 
4. Hodowcy koszujący na lot na ESK powinni zaopatrzyć się we własne anteny wkładaniowe oraz drukarki, ewentualnie uzgodnić z osobą odpowiedzialną za punkt wkładań czy zostanie im użyczony sprzęt danej marki. 
5. Komisja lotowa punktu wkładań zobowiązana jest uzupełnić protokół zbiorczy zawierający wszystkich hodowców koszujących na danym punkcie wkładań wraz z numerami zegarów, podsumować ilość hodowców oraz gołębi i umieścić tą informację w jednej rubryce na potwierdzeniu wypuszczenia. Na osobnej kartce należy sporządzić podsumowanie zawierające ilość hodowców i gołębi z każdego oddziału osobno. 
6. Przy kabinie dokonywane będą opłaty z każdego oddziału za zakoszowane gołębie na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję lotową.
7. Do jednego zegara tradycyjnego konstantować gołębie może tylko jeden hodowca (tak jak jest to zapisane w Regulaminie Lotowo-Zegarowym).