Limit w kategorii gołębie młode

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Na podstawie przesłanych zestawien wyników ustalono limit w kategorii Gołębie Młode. Wynosi on 760 pkt.

Oddziały Białobrzegi i Busko dokumentację lotową przesyłają na adres: Mateusz Leniart, ul. Nowy Świat 32a, 25-522 Kielce.

Pozostałe Oddziały przesyłają dokumentację do tych samych osób co dokumentację po lotach gołębi dorosłych.

Termin przesłania dokumentów ustalono na dzień 05.10. (piątek).