Właściwe oznaczanie barw gołębi na spisach

Statut PZHGP

Administrator

Tabela BARW GOŁĘBI obowiązująca od 2011 roku zatwierdzona przez ZG PZHGP i FCI

Lp.

Barwa własna

Barwa skrócona

1.

niebieska

niebies.

2.

niebiesko-nakr.

n-nakrap

3.

ciemno-nakrap.

c-nakrap

4.

ciemna

ciemna

5.

czarna

czarna

6.

czerwono-nakr.

czer-nak

7.

czerwona

czerwona

8.

płowa

płowa

9.

biała

biała

10.

szpakowata

szpak

11.

niebiesko-pstra

n-pstra

12.

nieb-nakr-pstra

n-n-pst.

13.

ciem-nakr-pstra

c-n-pst.

14.

ciemno-pstra

c-pstra

15.

czarno-pstra

czar-pst

16.

czer-nakr-pstra

czer-n-p

17.

czerwono-pstra

czer-pst

18.

płowo-pstra

pł-pstra

19.

szpak-pstra

szp-pst.

20.

czerwono-szpak

czer-szp

WAŻNE!

  1. Nie może być barwy samej PSTRA ani NAKRAPIANA ! Muszą być one zawsze połączone z inną barwą,
  2. Należy używać TYLKO barw z załączonej tabeli Kolumna "Lp." zawiera numery zgodne z "golbarwa.txt" w programie  oddziałowym, którymi można się posługiwać przy wprowadzaniu spisów (dla rachmistrzów),
  3. Kolumna "Barwa skrócona" - to barwy w programie oddziałowym dosowskim
  4. Kolumna "Barwa właściwa" to barwy przetłumaczone, które będą wykorzystywane na Wystawie Ogólnopolskiej
  5. Tabelę ułożono wg spisu barw załączonego do Konkursu Redakcji.