PZHGP Okręg Kielce

Artykuły

Administrator

§ 1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo olimpijskie Polski w lotach gołebi młodych uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki okreslone niniejszym regulaminem.


§ 2
Hodowca bioracy udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie do 05 sierpnia 2011 roku w dwu egzemplarzach spis gołebi obejmujacy 15 szt, zaobraczkowanych obraczka rodowa olimpijska . Zarzad Oddziału złoży wymienione spisy w Zarzadzie Okregu w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 roku, a Zarzad Okregu przed pierwszym lotem konkursowym przesle spisy do biura Zarzadu Głównego. Loty o Mistrzostwo Olimpijskie Polski należy zaplanowac wyłacznie w weekendy w okresie od 13 sierpnia 2011 roku do 25 wrzesnia 2011 roku.


§ 3
Liste konkursowa z lotów objetych niniejszym współzawodnictwem sporzadzac moga wyłacznie oddziały i sekcje spełniajace wymogi regulaminu lotowo-zegarowego w tym zakresie, a z lotów powyżej 400 km moga byc dodatkowo sporzadzone listy rejonowe lub okregowe.


§ 4
Listy konkursowe bedace podstawa obliczen wyników niniejszego współzawodnictwa sporzadzac naley na bazie 1:5.


§ 5
Po zakonczeniu lotów gołebi młodych w 2011 roku, hodowca zgłasza 5 najszybszych gołebi ujetych na spisie o to mistrzostwo, o najniższym coefficjencie, które zdobyły po 4 konkursy. Łaczny konkursokilometraz na jednego gołebia nie może byc nizszy niz 500 km.


§ 6
O kolejnosci lokat na liscie współzawodnictwa lotowego decyduje suma wykładnika wydolnosci lotowej (coefficjentów) uzyskana przez poszczególne gołebie zaliczone do współzawodnictwa. Im mniejszy coefficjent, tym wyższa lokata.


§ 7
W niniejszym współzawodnictwie Hodowca moze uczestniczyc tylko jedna druyna gołebi.


§ 8
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych przez Hodowców w tym współzawodnictwie, Zarzady Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełna dokumentacja lotowa (listy startowo-zegarowe (wydruki z ESK ), tasmy zegarowe, poswiadczenia odlotu gołebi, spisy gołebi, listy konkursowe, protokoły wkładania) przesla w terminie do 10 pazdziernika 2011 roku do macierzystego Zarzadu Okregu. Zarzady Okregów po dokonaniu kontroli, w terminie do 31 pazdziernika przesla do Zarzadu Głównego zbiorcze zestawienie wyników oraz pełna dokumentacja lotowa dotyczaca 10 najlepszych hodowców w Okregu w tym współzawodnictwie. Wyniki które wpłyna po wyznaczonym terminie nie beda uwzgledniane przy ustalaniu mistrzostwa.


§ 9
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :

- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami i nagrodami rzeczowymi po 1.200 złotych,
- 300 przodowników - nagrodzonych dyplomami i nagrodami rzeczowymi o wartosci od 700
do 900 złotych tj.:
 1-100 przodowników po 900 zł,
 101-200 przodowników po 800 zł,
 201 – 300 przodowników po 700 zł.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarzad Główny na posiedzeniu w dniu 20.11.2010 roku.