PZHGP Okręg Kielce

Artykuły

Administrator
Kategoria:

W dniu 24.08.2016 r. (środa) o godz. 18:00 w Łącznej w Domu Kultury odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu wraz z przedstawicielami Oddziałów. Prosimy o dostarczenie wyników zbiorczych w kategoriach na załączonym poniżej wzorze. Termin i sposób przekazania pełnej dokumentacji lotowej zostanie przedstawiony na zebraniu.

ZESTAWIENIA_WYNIKOW_GD_2016_ODDZ_0XXX.xls


Administrator
Kategoria:

W terminie do 10 sierpnia 2016 (środa) roku Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Okręgu
Kielce na adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów 4 egzemplarze planu lotów gołębi
młodych na rok 2016 według wzoru podanego na stronie internetowej Okręgu Kielce oraz
1 egzemplarz harmonogramu zawierającego godziny pracy komisji lotowej i zegarowej.
Ponadto w tym samym terminie przesyłają drogą elektroniczną w/w dokumenty do swoich
katalogów oddziałowych w ESRiAL.


Zarządy Oddziałów zobowiązane są przesłać najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2016 (czwartek)
spisy gołębi młodych drogą elektroniczną do swoich katalogów w ESRiAL (Elektroniczny
System Rejestracji i Archiwizacji Lotów) znajdujących się na stronie internetowej Okręgu
Kielce oraz 1 egzemplarz spisu w formie drukowanej na adres V-ce Prezesa ds. Organizacji
Lotów.


Sławomir Pająk - Prezes Okręgu Kielce
Kategoria:

Ogłoszenie na prośbę Tadeusza Koczaja - oddział Jędrzejów:

"W związku z bardzo poważną chorobą jestem zmuszony do likwidacji hodowli gołębi pocztowych, którymi lotowałem 54 lata. Ilość gołębi dorosłych około 80 szt. Cena do uzgodnienia."

Telefony kontaktowe:

1. 600 213 375

2. 041 38 65 463

Administrator
Kategoria:

OKRĘGOWE LISTY STREFOWE z 2 lotu maratońskiego zostały przesłane do rachmistrzów oddziałowych na email.

Prosimy aby każdy rachmistrz dodał listę do ESRIAL do swojego katalogu.