Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Informujemy, że w dn. 18.06 (poniedziałek) o godz. 18:00 w Domu Kultury w Łącznej odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu Kielce wraz z przedstawicielami Oddziałów.

Podczas zebrania m. in. przyjmowane będą zapisy na lot narodowy z Brukseli. Proszę nie zgłaszać wcześniej ilości gołębi telefonicznie.

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce informuje:

- do 18 czerwca należy telefonicznie do Prezesa Okręgu Sławomira Pająka zgłosić ilość gołębi na lot narodowy z Brukseli. Opłata od zgłoszonego gołębia wynosi 10 zł. Punkty wkładań zostaną ustalone na podstawie zgłoszeń. Zgodnie z Regulaminem Lotu punkt może powstać, gdy na lot koszuje gołębie 20 hodowców, a ilość gołębi wynosi nie mniej niż 250 sztuk. Regulamin Współzawodnictwa Okręgowego z tego lotu zostanie podany jeszcze w tym miesiącu, lecz będzie on bardzo podobny do ubiegłorocznego.

- zmieniona została data lotu okręgowego gołębi młodych na weekend 22-23.09.

Zarząd Okręgu Kielce

Spisy 10-tki do kat. "Zespół lotników" należy przesłać w terminie do 16 maja:

- elektroniczne na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - nazwa pliku spisy_region_0XXX

- 1 egzemplarz w formie papierowej na adres v-ce prezesa ds. organizacji lotów

Zarząd Okręgu Kielce

W terminie do 14 dni po locie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesyłać listy konkursowe. Plik należy nazwać następująco:

0XXX RRRRMMDD (numer oddziału z zerem, spacja rok miesiąc dzień) rodzaj listy, np. 0170 20180605 lista oddzialowa.

Pliki bezwzględnie proszę zapisywać w formacie PDF.

Zarząd Okręgu Kielce

Przypominamy, że Zarządy Oddziałów zobowiązane są w terminie do 25 kwietnia (środa) przesłać następujące dokumenty:

- plan lotów (4 egzemplarze w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - planlotow_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- harmonogram (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektroniczne) - nazwa pliku - harmonogram_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- spisy do GMP - 50-tki (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - spisy_GMP_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Okręgu Kielce

W dziale Regulaminy zamieszczony został Regulamin Współzawodnictw Lotowych o Mistrzostwo Okręgu Kielce w sezonie 2018.

Uaktualniony został dział WAŻNE TERMINY, prosimy o zapoznanie się i ścisłe dotrzymywanie terminów wysyłek dokumentów.

E-mail na który należy wysyłać dokumenty w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o zapisywanie plików w formacie PDF oraz nazywanie  według wytycznych, które będą podawane na bieżąco.

Do 25 kwietnia (środa) należy przesłać:

- plan lotów (4 egzemplarze w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - planlotow_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- harmonogram (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektroniczne) - nazwa pliku - harmonogram_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- spisy do GMP - 50-tki (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - spisy_GMP_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

Na zabraniu Zarządu w dn. 20.03.2018 podjeto Uchwałę na mocy ktorej zostały powołane następujące rejony lotowe:

1. Ostrowiec, Radom, Skarżysko, Suchedniów, Szydłowiec, Staszów

2. Kielce, Stąporków, Radoszyce, Kielce Herby, Daleszyce-Morawica

3. Sędziszów, Pińczów, Busko

4. Końskie, Przysucha, Białobrzegi

Zarząd Okręgu Kielce

W dziale "Dokumenty i druki" umieszczono aktualny wzór planu lotów. Regulamin współzawodnictwa lotowego oraz terminy wysyłki dokumentów zostaną podane po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu (po 20 marca).

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce oraz Zarząd Oddziału Kielce serdecznie zapraszają wszystkich hodowców na wzięcie udziału w uroczystościach 90-leciu Oddziału Kielce połączonych z uroczystym rozpoczęciem sezonu lotowego 2018. Msza Św. odbędzie się 13.04.2018 r. o godz. 17.00 w parafii Św. Jacka w Leszczynach koło Cedzyny. Dalsza część imprezy tanecznej odbędzie się po mszy w hotelu Patver w Borkowie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w imprezie proszone są o kontakt z Prezesem Oddziału Kielce, kol. Kamilem Żelaznym - tel. 724 511 555.

Zarząd Okręgu Kielce

 

ZAPROSZENIE

                Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 25.03.2018 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach w restauracji Karczówka przy ul. Karczówkowskiej 64.

 

Porządek obrad

1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Wybór komisji:

a) Mandatowej

b) Wniosków

4. Złożenie sprawozdań:

a) Zarządu

b) V-ce Prezesa ds. finansowych

c) Okręgowej Komisji Rewizyjnej

d) Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej

e) Okręgowej Komisji Współzawodnictwa Administracyjnego

5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2017.

7. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2018 rok.

8. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2018 rok.

9. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów, zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów).

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Główny PZHGP w Orzeszu.
  2. Delegaci Oddziałów należących do Okręgu PZHGP Kielce.
  3. Członkowie władz Okręgu PZHGP Kielce.
  4. a/a.