Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Przypominamy, że Zarządy Oddziałów zobowiązane są w terminie do 25 kwietnia (środa) przesłać następujące dokumenty:

- plan lotów (4 egzemplarze w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - planlotow_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- harmonogram (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektroniczne) - nazwa pliku - harmonogram_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- spisy do GMP - 50-tki (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - spisy_GMP_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Okręgu Kielce

W dziale Regulaminy zamieszczony został Regulamin Współzawodnictw Lotowych o Mistrzostwo Okręgu Kielce w sezonie 2018.

Uaktualniony został dział WAŻNE TERMINY, prosimy o zapoznanie się i ścisłe dotrzymywanie terminów wysyłek dokumentów.

E-mail na który należy wysyłać dokumenty w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o zapisywanie plików w formacie PDF oraz nazywanie  według wytycznych, które będą podawane na bieżąco.

Do 25 kwietnia (środa) należy przesłać:

- plan lotów (4 egzemplarze w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - planlotow_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- harmonogram (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektroniczne) - nazwa pliku - harmonogram_dorosle_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

- spisy do GMP - 50-tki (1 egzemplarz w formie papierowej oraz elektronicznie) - nazwa pliku - spisy_GMP_0XXX (XXX zamienić na numer Oddziału)

Na zabraniu Zarządu w dn. 20.03.2018 podjeto Uchwałę na mocy ktorej zostały powołane następujące rejony lotowe:

1. Ostrowiec, Radom, Skarżysko, Suchedniów, Szydłowiec, Staszów

2. Kielce, Stąporków, Radoszyce, Kielce Herby, Daleszyce-Morawica

3. Sędziszów, Pińczów, Busko

4. Końskie, Przysucha, Białobrzegi

Zarząd Okręgu Kielce

W dziale "Dokumenty i druki" umieszczono aktualny wzór planu lotów. Regulamin współzawodnictwa lotowego oraz terminy wysyłki dokumentów zostaną podane po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu (po 20 marca).

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce oraz Zarząd Oddziału Kielce serdecznie zapraszają wszystkich hodowców na wzięcie udziału w uroczystościach 90-leciu Oddziału Kielce połączonych z uroczystym rozpoczęciem sezonu lotowego 2018. Msza Św. odbędzie się 13.04.2018 r. o godz. 17.00 w parafii Św. Jacka w Leszczynach koło Cedzyny. Dalsza część imprezy tanecznej odbędzie się po mszy w hotelu Patver w Borkowie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w imprezie proszone są o kontakt z Prezesem Oddziału Kielce, kol. Kamilem Żelaznym - tel. 724 511 555.

Zarząd Okręgu Kielce

 

ZAPROSZENIE

                Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 25.03.2018 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach w restauracji Karczówka przy ul. Karczówkowskiej 64.

 

Porządek obrad

1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Wybór komisji:

a) Mandatowej

b) Wniosków

4. Złożenie sprawozdań:

a) Zarządu

b) V-ce Prezesa ds. finansowych

c) Okręgowej Komisji Rewizyjnej

d) Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej

e) Okręgowej Komisji Współzawodnictwa Administracyjnego

5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2017.

7. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2018 rok.

8. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2018 rok.

9. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów, zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów).

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Główny PZHGP w Orzeszu.
  2. Delegaci Oddziałów należących do Okręgu PZHGP Kielce.
  3. Członkowie władz Okręgu PZHGP Kielce.
  4. a/a.
Zarząd Okręgu Kielce
lot charytatywny2018 small
 
 
Zarząd Oddziału PZHGP ,,Nida" w Pińczowie wspólnie z burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierzem Badurakiem, starostą pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim organizują charytatywny lot gołębi pocztowych z miasta partnerskiego Caudry - Francja współrzędne miejsca wypuszczenia N 50 08'00'' E 03 24'44'' w dniu 21.07.2018. Średni dystans tego lotu to 1200 km. Hodowcy francuscy planują zorganizować lot gołębi z Pińczowa. Gołębie przywiezie na ten lot kabina Oddziału Pińczów, powracająca z Caudry. Do organizacji tego lotu przyczynią się sponsorzy z terenu powiatu pińczowskiego. Patronat honorowy nad tym lotem obejmie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.
W locie tym mogą brać udział hodowcy z każdego oddziału, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa. Pieniądze wpłacone od każdego włożonego gołębia zostaną przekazane do Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Nagrody za udział w tym locie deklarują sponsorzy. Szczegółowy regulamin tego lotu oraz daty podjazdu kabiny zostaną podane w terminie późniejszym.
Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ten lot:
Tadeusz Ptak, tel: 664 434 568, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ireneusz Piękoś, tel: 600 361 140
Piotr Obara, tel: 694 239 150, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Z poważaniem
Tadeusz Ptak
 
 
Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd PZHGP Okręg Kielce składa serdeczne gratulacje za wyniki osiągnięte przez hodowców z naszego okręgu na VI. Środkowoeuropejskiej Wystawie Gołębi Pocztowych:

Kozioł Edward z oddziału Kielce - złoty medal w kat. C !!!

Adam Kwiatkowski z oddziału Pińczów - brązowy medal w kat. G !!!

Miłosz Pająk z oddziału Suchedniów - 21 nagroda w kat. Standard Samce Dorosłe

Zarząd Okręgu Kielce

Do 15 lutego, na adres korespondencyjny Okręgu, należy wysłać blians oddziałowy. Aktualny druk w dziale "Dokumenty i druki". W przypadku pytań można skontaktować się z księgowym okręgu, p. Wojtkiem, nr tel. 605 439 165 (dzwonić po 17:00).

Zarząd Okręgu Kielce

W dniach 12-14 stycznia 2018 r., w Sosnowcu, odbyła się 67. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych. Okręg Kielce reprezentowała kompletna, składająca się z 41 okazów kadra, której udało uzyskać się bardzo dobre wyniki.

Do reprezentacji Polski na VI. ŚRODKOWOEUROPEJSKĄ WYSTAWĘ GOŁĘBI POCZTOWYCH, która odbędzie się w dniach 25-27 stycznia na Słowacji zakwalifikowały się następujące gołębie:

sc 03 pl 0182 13 8079 c

c 01 pl 0171 12 789 c

g 02 pl 0176 16 4422 h

W klasie nieolimpijskiej Wyczyn 1 i 3 miejsce również zajęły gołębie należące do hodowców z Okręgu Kielce:

w 01 pl 0176 13 7918 c

w 03 pl 0169 10 2319 c

Pozostałe gołębie zdobyły następujące nagrody:

Waldemar Bojko - Klasa Olimpijska Standard Samce Dorosłe - 11 nagroda

Michał Dwojak - Klasa Olimpijska Standard Samice Dorosłe - 17 nagroda

Michał Małyska - Klasa Olimpijska Standard Samice Młode - 5 nagroda

Mateusz i Mariola Leniart - Klasa Olimpijska Standard Samice Młode - 9 nagroda

Pasoń R. & Smerdzyński A. - Klasa Sport A - 2 nagroda za standard

Bućko Tomasz - Klasa Sport A - 4 nagroda za standard

Marcin Kobiela - Klasa Sport B - 14 nagroda za sport

Łukasz i Małgorzata Karpiński - Klasa Sport C - 14 nagroda za sport, 10 nagroda za standard

Andrzej Dryja - Klasa Sport C - 16 nagroda za standard

Marcin Kobiela - Klasa Sport D - 15 nagroda za sport

Marcin Kobiela - Klasa Sport D - 10 nagroda za standard

Łukasz i Małgorzata Karpiński - Klasa Sport E - 11 nagroda za sport

Michał Michalczyk - Klasa Sport F - 8 nagroda za standard

Ewa i Dariusz Marciszewska - Klasa Sport H - 12 nagroda za sport

Leszek Pasternak - Klasa Sport Wyczyn - 6 nagroda za sport