Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce
Przypominamy, że każdą zmianę daty lub godziny koszowania gołębi na lot przez Oddział należy zgłosić do Prezesa Okręgu (tel. 695 976 394).
Ponadto, gdy lot nie zostanie zorganizowany zgodnie z planem lotów, tj. inna data lub inna miejscowość, należy sporządzić protokół wyjaśniający tą okoliczność i dołączyć go do potwierdzenia odlotu.
Zarząd Okręgu Kielce
Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Lotowego Okręgu Kielce do 23 kwietnia 2017 r. należy przesłać elektronicznie na pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujące dokumenty:

1) Plan lotów - zapisany w pdf pod nazwą "planlotow_dorosle_XXXX" (zamiast XXXX wstawić numer oddziału)
2) Harmonogram prac komisji lotowych i zegarowych - zapisany w pdf pod nazwą "harmonogram_dorosle_XXXX" (zamiast XXXX wstawić numer oddziału)
3) Spisy 50-tki do GMP - wygenerowane z programu do obliczeń i zapisane w pdf pod nazwą "spisy_GMP_dorosle_XXXX" (zamiast XXXX wstawić numer oddziału)

Instrukcja przesyłania list konkursowych zostanie przekazana w odrębnym komunikacie. Terminy wysyłki wszystkich dokumentów oraz ilość egzemplarzy papierowych wraz z adresatem znajdują się w menu "Ważne terminy".
Zarząd Okręgu Kielce

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzy Zarząd Okręgu PZHGP Kielce!

Zarząd Okręgu Kielce
Zarząd Okręgu Kielce zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 30.03.17 r. (czwartek) o godz. 17:00 w IV Liceum Ogólnokoształcącym w Kielcach przy ul. Radiowej 1.

Równolegle z posiedzeniem prowadzone będą szkolenia:
- v-ce prezesów ds. organizacji lotów Oddziałów - na temat przygotowywania dokumentacji lotowej - prowadzone przez v-ce prezesa ds. organizacji lotów w Okręgu Kielce kol. Sylwestra Gajewskiego
- v-ce prezesów ds. finansowych Oddziałów- na temat prowadzenia dokumentacji finansowej w Oddziałach - prowadzone przez v-ce prezesa ds. finansowych w Okręgu Kielce kol. Waldemara Bojko

Obecność w/w v-ce prezesów z każdego Oddziału obowiązkowa!
Zarząd Okręgu Kielce

Przy wysyłce dokumentów uprzejmie prosimy o zamieszczenie na kopercie nazwy oddziału i zawartości przesyłki.

Dokument

Data

Adresat

Il.egz.

Forma elektroniczna (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Plan lotów

25.04

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

4

TAK

Harmonogram prac komisji lotowych i zegarowych

25.04

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

TAK

Spisy zbiorcze gołębi dorosłych (50-tki)

25.04

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

TAK

Kserokopie list startowych i startowo-zegarowych

do 1 dnia po locie

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

NIE

Kserokopia potwierdzenia wypuszczenia

Przed kolejnym lotem

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

NIE

Protokół przełożenia lotu

wraz z potwierdzeniem wypuszczenia

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

NIE

Kserokopia protokołów komisji lotowych i zegarowych

do 8 dni po locie

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

NIE

Lista konkursowa oddziałowa, rejonowa

do 14 dni po locie

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

2

TAK

Roczny wykaz członków

15.05

Prezes Zarządu Okręgu

1

NIE

Spisy 10-tki (kat. Zespół Lotników)

15.05

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

TAK

Plan lotów gołębi młodych

15.08

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

4

TAK

Harmonogram prac komisji lotowych i zegarowych w sezonie gołębi młodych

15.08

V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów

1

TAK

Zestawienia wyników gołębi dorosłych

26.08

   

TAK

Karty uzyskanych wyników wraz z pełną dokumentacją lotową

31.08

Okręgowa Komisja Lotowa

2

NIE

Zestawienia wyników gołębi młodych

02.10

   

TAK

Karty uzyskanych wyników w lotach gołębi młodych wraz z pełną dokumentacją lotową

04.10

Okręgowa Komisja Lotowa

2

NIE

Aktualizacja rocznego wykazu członków

31.10

Prezes Zarządu Okręgu

1

NIE

Zarząd Okręgu Kielce

Kielce, 07.03.2017 r.

L.dz. 7/2017 r.

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 26.03.2017 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 (Okrąglak Urzędu Wojewódzkiego).

Porządek obrad

1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Wybór komisji:

a) Mandatowej

b) Wniosków

4. Złożenie sprawozdań:

a) Zarządu

b) V-ce Prezesa ds. finansowych

c) Okręgowej Komisji Rewizyjnej

d) Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej

5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2016.

7. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2017 rok.

8. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2017 roku.

9. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1).

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.


Otrzymują:

1. Zarząd Główny PZHGP w Orzeszu.

2. Delegaci Oddziałów należących do Okręgu PZHGP Kielce.

3. Członkowie władz Okręgu PZHGP Kielce.

4. a/a.

Zarząd Okręgu Kielce

Zarządy Oddziałów zobowiązane są przesłać bilans oraz rachunek zysków i strat w terminie do 25 lutego 2017 r. na adres V-ce Prezesa ds. Finansowych:

Waldemar Bojko
Odonów 131
28-500 Kazimierza Wielka

Aktualny druk można pobrać w dziale Dokumenty -> Druki lub klikając w poniższy link:

Zarząd Okręgu Kielce

Na adres Prezesa Zarządu Okręgu należy wysłać w formie papierowej w nieprzekraczalnych terminach:

- zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziału - 14 dni przed zebraniem

- protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności, plan pracy zarządu oddziału) - do 14 dni po zebraniu

- zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.