Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Koszowanie gołębi dla całego Okręgu odbędzie się w Jędrzejowie, ul. Kowalskiego 1A w dniu 18.06.2020 (czwartek) w godz. 15:00-16:30.

Zarząd Okręgu Kielce

W dziale Regulaminy PZHGP zamieszczony został Regulamin Lotu Duren - kliknij.

Data lotu - 20 czerwca 2020 - wypuszczenie popołudniowe.

Zapisy do 7 czerwca 2020.

Seria 3 z 5 (typować można z całego spisu).

Koszt od jednego gołębia - 10 zł.

Zarządy Oddziałów zobowiązane są poinformować hodowców o możliwości uczestniczenia w locie Duren. Udział w locie biorą wszystkie Okręgi należące do Regionu IV Kraków.

 

Zarząd Okręgu Kielce

Oddziały które nie przesłały do tej pory imiennego wykazu członków proszone są o jego sporządzenie i wysłanie na adres Prezesa Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca. Wzór znajduje się w dziale "Dokumenty i druki". Po pobraniu pliku należy zmienić rok 2017 na 2020 i uzupełnić wszystkie pola.

W terminie do 14 dni po locie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesyłać listy konkursowe. Plik oraz tytuł e-maila należy nazwać następująco:

0XXX RRRRMMDD (numer oddziału z zerem, spacja rok miesiąc dzień) rodzaj listy, np. 0170 20200517 lista oddzialowa.

Pliki bezwzględnie proszę zapisywać w formacie PDF i stosować się do zaleceń odnośnie nazwy pliku.

Zarząd Okręgu Kielce

Decyzją Zarządu Regionu IV Kraków lot z miejscowości Duren został przełożony na 20 czerwca 2020 r. 

Na locie obowiązuje seria typowana 3 z 5. Gołębie można typować z całego spisu. Szczegółowy regulamin zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Oddziały zobowiązane są poinformować hodowców o locie i zgłosić ilość gołębi do Prezesa Okręgu do dn. 7 czerwca.

Zarząd Okręgu Kielce

Spisy 10-tki do kat. "Zespół lotników", wygenerowane z programu do obliczeń, należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej (pdf) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - nazwa pliku spisy_region_0XXX. pdf do dnia 20 maja (środa).

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Główny PZHGP po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Głównego Inspektora Sanitarnego podjął dwie Uchwały, na mocy których możemy rozpocząć sezon lotowy gołębi dorosłych. Pełna treść uchwał znajduje się pod poniższymi linkami:

1) Uchwała nr 71

2) Uchwała nr 72

Z powodu powyższych zmian Zarząd Okręgu PZHGP Kielce podjął decyzję o przesunięciu terminu lotów okręgowych na następujące dni:

1) MARATON nr 1 - 5 lipca 2020

2) MARATON nr 2 - 19 lipca 2020

3) MARATON nr 3 - 2 sierpnia 2020

Podsumowując:

- loty konkursowe można rozpocząć w weekend 9-10 maja

- plany lotów należy dostosować do w/w zmian. Nie ma potrzeby przesyłania ich do Zarządu Okręgu

- oddziały, które planują rozpocząć loty konkursowe w weekend 9-10 maja proszone są o pilny kontakt z Prezesem Okręgu w celu przekazania potwierdzeń wypuszczenia

- potwierdzenia wypuszczenia dla oddziałów startujących w późniejszym terminie zostaną przesłane w dniach 11-14 maja

- harmonogram godzinowy koszowania gołębi i otwierania zegarów należy przesłać w formie papierowej do v-ce prezesa ds. organizacji lotów Dariusza Marciszewskiego oraz w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14 maja

Zarząd Okręgu Kielce

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

 

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW Z OKRĘGU PZHGP KIELCE DO DN. 22.04.2020 ZOBOWIĄZANE SĄ WYSŁAĆ PLANY LOTÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., A TAKŻE 4 EGZEMPLARZE W WERSJI PAPIEROWEJ NA ADRES V-CE PREZESA DS. ORGANIZACJI LOTÓW DARIUSZA MARCISZEWSKIEGO.

RAZEM Z PLANAMI LOTÓW NALEŻY PRZESŁAĆ RÓWNIEŻ W WERSJI PAPIEROWEJ SPISY GOŁĘBI DERBY.

Zarząd Okręgu Kielce

W związku z wpływem do Zarządu Głównego PZHGP planów lotów, w których zaplanowano na weekend w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 r. loty konkursowe, informuję co następuje.
Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.566) przewidującym do dnia 11 kwietnia 2020 r. m.in. zakaz przemieszczania się osób oraz do odwołania zakaz zgromadzeń, które to ograniczenia według informacji dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej mają zostać przedłużone, zaleca się stosowanie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz bieżące zapoznawanie się z obostrzeniami, które znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale „Ważne informacje” pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Zgodnie ze stanem na dzień 10 kwietnia 2020 r., do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, tym samym loty treningowe, próbne lub konkursowe nie powinny być organizowane.
Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 19.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

Zarząd Okręgu Kielce

wielkanoc

Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów
życzy Zarząd Okręgu PZHGP Kielce

Zarząd Okręgu Kielce

Spisy gołębi dorosłych należy przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 kwietnia 2020 r. Ze względu na sytuację panującą w kraju spisy mogą być przekazane na dwa sposoby:

1) Spisy elektroniczne wygenerowane z programu obliczeniowego (jak w poprzednich latach). Dwa pliki w formacie PDF:

- spis do GMP i kategorii (50-tki) – nazwa pliku „spisy_GMP_oddz_0000.pdf” (zamiast 0000 nr oddziału),

- spis gołębi rocznych DERBY – nazwa pliku „spisy_DERBY_oddz_0000.pdf” (zamiast 0000 nr oddziału).

2) Zeskanowane spisy odręcznie przygotowane przez hodowców (gołębie trzeba uporządkować w takiej samej kolejności jak w ESK) na wzorach zamieszczonych w dziale Dokumenty i druki -> spis gołębi dorosłych/młodych oraz spis DERBY. Spisy należy posegregować numerami hodowców i każdą sekcje zeskanować do osobnego pliku. Pliki prosimy zapisać jako PDF i nazwać w następujący sposób:

- spisy_GMP_oddz_0000_sekcja_xxx.pdf – np. spisy_GMP_oddz_0175_sekcja_opatow.pdf

- spisy_DERBY_oddz_0000_sekcja_xxx.pdf – np. spisy_DERBY_oddz_0171_sekcja_biesak.pdf

 

Prosimy o staranne przygotowanie plików i nazwanie ich zgodnie z wytycznymi. Spisy te zostaną przekazane do Zarządu Głównego.

Komunikat odnośnie przygotowania planu lotów podany zostanie po 15 kwietnia.