Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

 

Zarząd Oddziału Pińczów wraz z Zarządem Okręgu Kielce
zaprasza na uroczystą inaugurację sezonu lotowego 2019,

która rozpocznie się dn. 06.04.2019 r. o godz. 15:30
Mszą Świetą w kościele Św. Jana Ewangelisty w Pińczowie.

Po mszy zapraszamy na poczęstunek.
Zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe bezpłatnie,
pozostali chętni opłata od osoby 50 zł.
Zapisy u kol. Zbigniewa Mitręgi 797-125-231

 

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu zaprasza Prezesów wszystkich Oddziałów na posiedzenie, które odbędzie się w dn. 15.03.2019 r. (piątek) o godz. 17:00 przy ul. Radiowej 1 w Kielcach (budynek IV Liceum Ogólnokształcącego).

Równolegle z zebraniem odbędzie się szkolenie:

- v-ce prezesów oddziałów ds. finansowych - prowadzący Waldemar Bojko

- v-ce prezesów oddziałów ds. organizacji lotów - prowadzący Dariusz Marciszewski

- sekretarzy oddziałów - prowadzący Mateusz Leniart

Obecność osób pełniących w/w funkcje w oddziałach jest obowiązkowa.

Zarząd Okręgu Kielce

ZAPROSZENIE

                Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach w restauracji Okrąglak przy al. IX wieków Kielc 3.

Porządek obrad

 1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Wybór komisji:
 4. Mandatowej
 5. Wniosków
 6. Złożenie sprawozdań:
 7. Zarządu
 8. V-ce Prezesa ds. finansowych
 9. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 10. Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej
 11. Okręgowej Komisji Współzawodnictwa Administracyjnego
 12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2018.
 14. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2019 rok.
 15. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2019 rok.
 16. Wybór komisji skrutacyjnej.
 17. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu na lata 2019-2022.
 18. Wybór Zarządu Okręgu na lata 2019-2022.
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu na lata 2019-2022.
 20. Wybór Komisji Dyscyplinarnej Okręgu na lata 2019-2022.
 21. Wybór Delegatów na KWZD na lata 2019-2022.
 22. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów, zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów).
 23. Wolne głosy.
 24. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.
Zarząd Okręgu Kielce

W terminie do 15.02.2019 r. Zarządy Oddziałowe zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- zamówienie na obrączki - na adres Prezesa Okręgu

- bilans oddziałowy (plik do pobrania w dziale Dokumenty i druki) na adres v-ce Prezesa ds. finansowych - Waldemar Bojko, Odonów 131, 28-500 Kazimierza Wielka

 

Ponadto przypominamy:

- dwa tygodnie przez Walnym Zebraniem Sprawozdawczo wyborczym należy na adres Prezesa Okręgu przesłać planowany porządek zebrania oraz datę, godzinę i miejsce zebrania

- ewentualną zmianę rachmistrza w Oddziale trzeba zgłosić pisemnie do Zarządu Okręgu do końca lutego

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce na posiedzeniu w dn. 28.12.2018 r. podjął uchwałę zatwierdzającą loty okręgowe oraz podziały na strefy.

 

STREFA I

 1. Jędrzejów
 2. Kazimierza Wielka
 3. Pińczów
 4. Sędziszów
 5. Włoszczowa
 6. Busko

30.06., 14.07. – Hannover

 

STREFA II

 1. Końskie
 2. Stąporków
 3. Radoszyce
 4. Przysucha
 5. Białobrzegi

30.06., 14.07. – Lehrte

 

STREFA III

 1. Kielce
 2. Radom
 3. Suchedniów
 4. Szydłowiec
 5. Kielce Herby
 6. Daleszyce-Morawica

30.06., 14.07. – Uelzen

 

STREFA IV

 1. Ostrowiec Św.
 2. Skarżysko-Kam.
 3. Starachowice
 4. Pionki
 5. Staszów
 6. Bodzentyn

30.06., 14.07. – Braunschweig

 

Ponadto na 28 lipca 2018 r. zaplanowano lot z miejscowości Hannover – bez podziału na strefy (jedna lista okręgowa).

 

Zarząd Okręgu wyszedł z propozycją, aby III i IV strefa utworzyły jedną strefę i odbyły loty z miejscowości Uelzen, lecz po konsultacji z przedstawicielami oddziałów Starachowice, Ostrowiec Św., Bodzentyn, Staszów oraz Skarżysko-Kam. utworzono strefę nr IV.

Oddział Pionki zadeklarował, że nie będzie brał udziału w maratonach.

 

 

Zarząd Okręgu Kielce

zyczenia

Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery,

a także pomyślności i samych sukcesów w 2019 roku

życzy Zarząd PZHGP Okręg Kielce

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce zaprasza przedstawicieli Oddziałów na zebranie, które odbędzie się dn. 28 grudnia (piątek) w Domu Kultury w Łącznej o godz. 18:00.

Obecność obowiązkowa!

Zarząd Okręgu Kielce

Podczas drugiego dnia 49 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Kielce, dnia 9 grudnia, po raz siódmy odbyła się charytatywna aukcja gołębi pocztowych.

Zostało na nią podarowane aż 163 gołębie od najlepszych hodowców z całej Polski, które zostały sprzedane za rekordową kwotę 64 650 zł! Tak ogromny sukces był możliwy tylko dzięki otwartym sercom i pełnym zaangażowaniu społeczeństwa hodowców gołębi pocztowych.

Zarząd PZHGP Okręgu Kielce serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tak dużej kwoty - zarówno hodowcom, którzy podarowali gołębie, jak również tym, którzy je zakupili. Wielkie ukłony również dla tych, którzy zaangażowali się w organizację i przeprowadzenie aukcji.

Reportaż TVP Kielce

Artykuł Radia Kielce

aukcja