Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Decyzją Zarządu Okręgu loty okręgowe nr 1 zostały przełożone na sobotę (29.06). Koszowanie w czwartek.

Zarząd Okręgu Kielce

Do dnia 17 czerwca (poniedziałek) Zarządy Oddziałów zobowiązane są zgłosić ilość gołębi na lot narodowy z Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez Prezesa Okręgu 695-976-394.

Opłata od gołębia została ustalona na 12 zł.

Zarząd Okręgu Kielce

Informujemy, że cena obrączki wraz z kartą na rok 2020 wynosi 0,66 zł. 

Wpłat należy dokonywać na konto nr 16 1020 2629 0000 9702 0132 7162. W tytule przelewu prosimy wpisywać nazwę oddziału oraz rodzaj wpłaty.

Zarząd Okręgu Kielce

Przypominamy, że do 15 maja należy sporządzić i przesłać w formie papierowej na adres korespondencyjny Okręgu imienny wykaz członków. Wzór znajduje się w dziale "Dokumenty i druki". Po pobraniu pliku należy zmienić rok 2017 na 2019 i starannie uzupełnić wszystkie pola.

 

W terminie do 14 dni po locie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesyłać listy konkursowe. Plik oraz tytuł e-maila należy nazwać następująco:

0XXX RRRRMMDD (numer oddziału z zerem, spacja rok miesiąc dzień) rodzaj listy, np. 0170 20190428 lista oddzialowa.

Pliki bezwzględnie proszę zapisywać w formacie PDF.

 

Spisy 10-tki do kat. "Zespół lotników" należy przesłać w terminie do 15 maja:

- elektroniczne na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - nazwa pliku spisy_region_0XXX

- 1 egzemplarz w formie papierowej na adres v-ce prezesa ds. organizacji lotów: 

Dariusz Marciszewski
Pasturka 11
28-400 Pińczów

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje zebranie z przedstawicielami Oddziałów na dzień 24.04.2019 r. (środa) o godz. 18:00 w Domu Kultury w Łącznej.

Zebranie to jest ostatecznym terminem dostarczenia w formie papierowej następujących dokumentów przedlotowych:

- spis gołębi dorosłych (50-tki) - 1 egzemplarz

- plan lotów gołębi dorosłych - 4 egzemplarze (wzór do pobrania w dziale Dokumenty i druki)

- harmonogram godzinowy prac komisji lotowych i zegarowych - 1 egzemplarz

Dokumenty te oczywiście można przesłać we wcześniejszym terminie na adres v-ce prezesa ds. organizacji lotów:

Dariusz Marciszewski
Pasturka 11
28-400 Pińczów

Do dnia 23.04.2019 r. należy przesłać powyższe dokumenty w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pliki należy zapisać w formacie pdf i nazwać następująco:

- spisy_GMP_0XXX, np. spisy_GMP_0170

- plan_lotow_0XXX, np. plan_lotow_0170 (wzór do pobrania w dziale Dokumenty i druki)

- harmonogram_0XXX, np. harmonogram_0170

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu Kielce uchwalił następujące rejony lotowe na sezon 2019:

Rejon nr I

- Ostrowiec Świętokrzyski

- Suchedniów

- Daleszyca-Morawica

- Staszów

 

Rejon nr II

- Kielce

- Końskie

- Stąporków

- Radoszyce

- Kielce-Herby

 

Rejon nr III

- Pińczów

- Sędziszów

- Busko

 

Rejon nr IV

- Skarżysko-Kamienna

- Starachowice

- Szydłowiec

- Bodzentyn

 

Zarząd Okręgu Kielce

 

Zarząd Oddziału Pińczów wraz z Zarządem Okręgu Kielce
zaprasza na uroczystą inaugurację sezonu lotowego 2019,

która rozpocznie się dn. 06.04.2019 r. o godz. 15:30
Mszą Świetą w kościele Św. Jana Ewangelisty w Pińczowie.

Po mszy zapraszamy na poczęstunek.
Zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe bezpłatnie,
pozostali chętni opłata od osoby 50 zł.
Zapisy u kol. Zbigniewa Mitręgi 797-125-231

 

Zarząd Okręgu Kielce

Zarząd Okręgu zaprasza Prezesów wszystkich Oddziałów na posiedzenie, które odbędzie się w dn. 15.03.2019 r. (piątek) o godz. 17:00 przy ul. Radiowej 1 w Kielcach (budynek IV Liceum Ogólnokształcącego).

Równolegle z zebraniem odbędzie się szkolenie:

- v-ce prezesów oddziałów ds. finansowych - prowadzący Waldemar Bojko

- v-ce prezesów oddziałów ds. organizacji lotów - prowadzący Dariusz Marciszewski

- sekretarzy oddziałów - prowadzący Mateusz Leniart

Obecność osób pełniących w/w funkcje w oddziałach jest obowiązkowa.

Zarząd Okręgu Kielce

ZAPROSZENIE

                Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach w restauracji Okrąglak przy al. IX wieków Kielc 3.

Porządek obrad

 1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Wybór komisji:
 4. Mandatowej
 5. Wniosków
 6. Złożenie sprawozdań:
 7. Zarządu
 8. V-ce Prezesa ds. finansowych
 9. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 10. Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej
 11. Okręgowej Komisji Współzawodnictwa Administracyjnego
 12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2018.
 14. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2019 rok.
 15. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2019 rok.
 16. Wybór komisji skrutacyjnej.
 17. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu na lata 2019-2022.
 18. Wybór Zarządu Okręgu na lata 2019-2022.
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu na lata 2019-2022.
 20. Wybór Komisji Dyscyplinarnej Okręgu na lata 2019-2022.
 21. Wybór Delegatów na KWZD na lata 2019-2022.
 22. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów, zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów).
 23. Wolne głosy.
 24. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.